Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 092.3388666 59.000.000 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.00.22.99 13.000.000 39 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.22.64.64 840.000 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.06.01.01 1.740.000 25 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.64.11.99 840.000 47 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.00.51.51 840.000 29 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000 53 Đặt mua
9 Vietnamobile 0928.52.02.02 840.000 30 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.11.08.08 1.740.000 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 0927.429.979 740.000 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.19.38.38 3.290.000 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.65.11.77 740.000 44 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.11.59.59 3.290.000 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.10.28.28 1.740.000 38 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.53.03.03 840.000 31 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.22.84.84 840.000 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.11.57.57 1.740.000 43 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.53.69.69 3.290.000 57 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.46.59.59 1.740.000 55 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.11.77.00 1.740.000 33 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.433.168 740.000 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.00.41.41 840.000 29 Đặt mua
25 Vietnamobile 0926.63.00.66 740.000 38 Đặt mua
26 Vietnamobile 0926.11.75.75 1.740.000 43 Đặt mua
27 Vietnamobile 0926.24.59.59 1.740.000 51 Đặt mua
28 Vietnamobile 0926.07.78.78 3.290.000 54 Đặt mua
29 Vietnamobile 0926.11.66.00 1.740.000 31 Đặt mua
30 Vietnamobile 0928.08.23.23 840.000 37 Đặt mua
31 Vietnamobile 0926.46.69.69 3.290.000 57 Đặt mua
32 Vietnamobile 0926.63.44.77 740.000 48 Đặt mua
33 Vietnamobile 0928.59.49.49 1.740.000 59 Đặt mua
34 Vietnamobile 0926.11.42.42 840.000 31 Đặt mua
35 Vietnamobile 0926.63.55.77 740.000 50 Đặt mua
36 Vietnamobile 0926.31.78.78 3.290.000 51 Đặt mua
37 Vietnamobile 0928.04.24.24 840.000 35 Đặt mua
38 Vietnamobile 0926.65.33.77 840.000 48 Đặt mua
39 Vietnamobile 0926.22.40.40 840.000 29 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.53.35.35 1.740.000 41 Đặt mua
41 Vietnamobile 0926.11.00.88 3.290.000 35 Đặt mua
42 Vietnamobile 0926.55.01.01 840.000 29 Đặt mua
43 Vietnamobile 0926.11.40.40 840.000 27 Đặt mua
44 Vietnamobile 0928.01.31.31 840.000 28 Đặt mua
45 Vietnamobile 0926.00.22.00 5.150.000 21 Đặt mua
46 Vietnamobile 0926.00.98.98 3.290.000 51 Đặt mua
47 Vietnamobile 0926.07.37.37 3.290.000 44 Đặt mua
48 Vietnamobile 0926.72.59.59 1.740.000 54 Đặt mua
49 Vietnamobile 0926.17.89.89 5.150.000 59 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.72.02.02 840.000 30 Đặt mua
51 Vietnamobile 0928.02.89.89 5.150.000 55 Đặt mua
52 Vietnamobile 0926.61.44.99 840.000 50 Đặt mua
53 Vietnamobile 0926.11.54.54 840.000 37 Đặt mua
54 Vietnamobile 0926.22.53.53 840.000 37 Đặt mua
55 Vietnamobile 0926.11.29.29 3.290.000 41 Đặt mua
56 Vietnamobile 0926.00.43.43 1.740.000 31 Đặt mua
57 Vietnamobile 0564.109.901 700.000 35 Đặt mua
58 Vietnamobile 0589.31.3979 3.600.000 54 Đặt mua
59 Vietnamobile 0564.11.04.11 700.000 23 Đặt mua
60 Vietnamobile 0587.66.49.66 700.000 57 Đặt mua
61 Vietnamobile 0925.33.73.43 560.000 39 Đặt mua
62 Vietnamobile 0587.51.1998 980.000 53 Đặt mua
63 Vietnamobile 0563.552.882 840.000 44 Đặt mua
64 Vietnamobile 0563.539.739 840.000 50 Đặt mua
65 Vietnamobile 0564.110.330 700.000 23 Đặt mua
66 Vietnamobile 0564.11.06.11 700.000 25 Đặt mua
67 Vietnamobile 0583.139.368 700.000 46 Đặt mua
68 Vietnamobile 0563.461.164 700.000 36 Đặt mua
69 Vietnamobile 0589.85.6368 700.000 58 Đặt mua
70 Vietnamobile 0925.277.237 560.000 44 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm