Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 60 Đặt mua
4 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0978.407.035 490.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0396.72.1114 390.000 34 Đặt mua
10 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
15 Viettel 0989.42.8875 490.000 60 Đặt mua
16 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0969.481.805 490.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0978.932.600 490.000 44 Đặt mua
19 Viettel 0965.679.462 490.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0369.912.512 390.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0352.382.039 390.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0975.740.807 490.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0989.613.403 490.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0971.261.487 490.000 45 Đặt mua
26 Viettel 0961.411.070 490.000 29 Đặt mua
27 Viettel 0977.815.740 490.000 48 Đặt mua
28 Viettel 0335.750.286 390.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0981.84.40.43 490.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0965.248.317 490.000 45 Đặt mua
31 Viettel 0968.426.230 490.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0975.08.4860 490.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0971.605.644 490.000 42 Đặt mua
34 Viettel 0862.665.014 490.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0973.011.654 490.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0962.05.3494 490.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
38 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
40 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0333.89.2024 390.000 34 Đặt mua
42 Viettel 0867.207.077 490.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0989.193.671 490.000 53 Đặt mua
44 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
45 Viettel 0976.065.697 490.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
47 Viettel 0987.465.382 490.000 52 Đặt mua
48 Viettel 0967.088.221 490.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0964.81.99.85 490.000 59 Đặt mua
50 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
51 Viettel 0969.418.792 490.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0969.576.309 490.000 54 Đặt mua
53 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
54 Viettel 0372.944.166 390.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
56 Viettel 0869.717.327 490.000 50 Đặt mua
57 Viettel 0967.54.50.35 490.000 44 Đặt mua
58 Viettel 0962.297.446 490.000 49 Đặt mua
59 Viettel 0967.365.703 490.000 46 Đặt mua
60 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
61 Viettel 0986.769.206 490.000 53 Đặt mua
62 Viettel 0866.373.229 490.000 46 Đặt mua
63 Viettel 0868.892.611 490.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0867.313.747 490.000 46 Đặt mua
65 Viettel 096.2244.275 490.000 41 Đặt mua
66 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
67 Viettel 0973.323.046 490.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0362.6688.15 390.000 45 Đặt mua
69 Viettel 0332.971.839 390.000 45 Đặt mua
70 Viettel 0975.859.011 490.000 45 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm
DMCA.com Protection Status