Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.661.5555 30.000.000 48 Đặt mua
2 iTelecom 0876.94.6666 39.000.000 58 Đặt mua
3 iTelecom 0876.84.6789 25.000.000 63 Đặt mua
4 iTelecom 0876.44.3333 23.000.000 41 Đặt mua
5 iTelecom 0876.31.6789 26.000.000 55 Đặt mua
6 iTelecom 0876.27.6789 26.000.000 60 Đặt mua
7 iTelecom 087.661.7777 30.000.000 56 Đặt mua
8 iTelecom 08.7666.3666 33.000.000 54 Đặt mua
9 iTelecom 0876.34.7777 26.000.000 56 Đặt mua
10 iTelecom 0876.70.6789 25.000.000 58 Đặt mua
11 iTelecom 0876.568.568 22.000.000 59 Đặt mua
12 iTelecom 0876.41.6666 38.000.000 50 Đặt mua
13 iTelecom 0876.99.7777 50.000.000 67 Đặt mua
14 iTelecom 0876.74.6789 25.000.000 62 Đặt mua
15 iTelecom 0876.32.6789 28.000.000 56 Đặt mua
16 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 73 Đặt mua
17 iTelecom 08762.00000 48.000.000 23 Đặt mua
18 iTelecom 0878.88.99.88 30.000.000 73 Đặt mua
19 iTelecom 087.660.5555 30.000.000 47 Đặt mua
20 iTelecom 0876.70.5555 24.000.000 48 Đặt mua
21 iTelecom 0876.31.7777 26.000.000 53 Đặt mua
22 iTelecom 08764.00000 38.000.000 25 Đặt mua
23 iTelecom 0876.71.6789 25.000.000 59 Đặt mua
24 iTelecom 087.66.22.888 20.000.000 55 Đặt mua
25 iTelecom 0876.74.8888 48.000.000 64 Đặt mua
26 iTelecom 08763.00000 50.000.000 24 Đặt mua
27 iTelecom 0876.47.6789 25.000.000 62 Đặt mua
28 iTelecom 087.66.88.666 40.000.000 61 Đặt mua
29 iTelecom 0876.20.6789 25.000.000 53 Đặt mua
30 iTelecom 0876.000.444 22.900.000 33 Đặt mua
31 iTelecom 0876.11.2222 28.500.000 31 Đặt mua
32 iTelecom 0876.111.333 28.500.000 33 Đặt mua
33 iTelecom 0876.56.2222 26.000.000 40 Đặt mua
34 iTelecom 0876.78.3333 49.500.000 48 Đặt mua
35 iTelecom 0878.050505 30.000.000 38 Đặt mua
36 iTelecom 0876.09.09.09 46.000.000 48 Đặt mua
37 iTelecom 08.777777.81 44.600.000 59 Đặt mua
38 iTelecom 0879.978.979 22.500.000 73 Đặt mua
39 iTelecom 0876.17.17.17 28.500.000 45 Đặt mua
40 iTelecom 08766.00000 49.500.000 27 Đặt mua
41 iTelecom 0876.16.3333 31.300.000 40 Đặt mua
42 iTelecom 0876.15.6666 46.000.000 51 Đặt mua
43 iTelecom 0876.83.2222 26.000.000 40 Đặt mua
44 iTelecom 0876.09.7777 28.500.000 58 Đặt mua
45 iTelecom 0876.13.6789 28.500.000 55 Đặt mua
46 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
47 iTelecom 08.777777.34 26.000.000 57 Đặt mua
48 iTelecom 0876.52.5555 49.500.000 48 Đặt mua
49 iTelecom 08.777777.60 26.000.000 56 Đặt mua
50 iTelecom 0876.12.12.12 34.200.000 30 Đặt mua
51 iTelecom 08.78887.666 23.800.000 64 Đặt mua
52 iTelecom 087.660.6789 33.000.000 57 Đặt mua
53 iTelecom 0877.36.5555 33.200.000 51 Đặt mua
54 iTelecom 08.777777.32 26.000.000 55 Đặt mua
55 iTelecom 0878.100.100 20.000.000 25 Đặt mua
56 iTelecom 0876.188.188 20.400.000 55 Đặt mua
57 iTelecom 0876.19.6789 28.500.000 61 Đặt mua
58 iTelecom 087.6633.666 22.000.000 51 Đặt mua
59 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
60 iTelecom 08.777777.02 26.000.000 52 Đặt mua
61 iTelecom 08.777777.58 26.000.000 63 Đặt mua
62 iTelecom 0876.868.666 43.000.000 61 Đặt mua
63 iTelecom 087.644.6666 45.000.000 53 Đặt mua
64 iTelecom 0876.72.6789 28.000.000 60 Đặt mua
65 iTelecom 0876.22.6789 49.500.000 55 Đặt mua
66 iTelecom 0876.25.2222 35.000.000 36 Đặt mua
67 iTelecom 0876.000.333 22.900.000 30 Đặt mua
68 iTelecom 0876.988.988 20.000.000 71 Đặt mua
69 iTelecom 0876.04.7777 23.800.000 53 Đặt mua
70 iTelecom 0876.565.999 26.000.000 64 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm