Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 058.79.87979 18.600.000 69 Đặt mua
2 Vietnamobile 092.9696.222 14.200.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.68.84.68.68 19.500.000 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 0928.66.2828 12.300.000 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 092.888.1984 11.600.000 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 0929.917.917 16.500.000 54 Đặt mua
7 Vietnamobile 0922.666.139 16.200.000 44 Đặt mua
8 Vietnamobile 0923.712.999 11.700.000 51 Đặt mua
9 Vietnamobile 0922.975.999 13.500.000 61 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.26.05.2019 13.200.000 34 Đặt mua
11 Vietnamobile 0565.333.444 12.700.000 37 Đặt mua
12 Vietnamobile 0928.366.566 13.200.000 51 Đặt mua
13 Vietnamobile 0563.111.777 11.200.000 38 Đặt mua
14 Vietnamobile 0923.574.999 10.800.000 57 Đặt mua
15 Vietnamobile 0929.052.052 15.000.000 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.22.03.2001 13.500.000 19 Đặt mua
17 Vietnamobile 0922.880.880 15.000.000 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.22.10.2001 17.500.000 17 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.21.09.1987 11.200.000 46 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.53.53.53 12.800.000 41 Đặt mua
21 Vietnamobile 056.789.2286 14.000.000 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.21.07.2019 13.200.000 31 Đặt mua
23 Vietnamobile 0585.54.5678 13.300.000 53 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.29.09.1976 10.600.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 092.11111.35 13.000.000 24 Đặt mua
26 Vietnamobile 0586.444.666 11.200.000 49 Đặt mua
27 Vietnamobile 0522.668.688 11.200.000 51 Đặt mua
28 Vietnamobile 0922.103.103 15.000.000 21 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.28.08.1992 15.900.000 48 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.62.62.62.52 15.900.000 36 Đặt mua
31 Vietnamobile 0928.035.035 13.500.000 35 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.25.05.2014 13.300.000 28 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.21.08.1977 10.800.000 44 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.26.03.2018 11.900.000 31 Đặt mua
35 Vietnamobile 0924.657.979 19.000.000 58 Đặt mua
36 Vietnamobile 092.92.17979 17.700.000 55 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.27.11.2014 10.000.000 27 Đặt mua
38 Vietnamobile 0923.456.715 13.000.000 42 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.26.09.1993 11.200.000 48 Đặt mua
40 Vietnamobile 0927.558.555 14.000.000 51 Đặt mua
41 Vietnamobile 05.68.57.68.68 19.400.000 59 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.09.6688 15.000.000 57 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.23.01.1996 15.900.000 40 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.21.10.1982 13.500.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 0929.625.625 14.000.000 46 Đặt mua
46 Vietnamobile 0926.582.666 15.000.000 50 Đặt mua
47 Vietnamobile 0927.792.792 19.500.000 54 Đặt mua
48 Vietnamobile 05.22.03.1994 10.500.000 35 Đặt mua
49 Vietnamobile 0588.444.777 11.900.000 54 Đặt mua
50 Vietnamobile 0923.709.888 10.800.000 54 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.25.07.1986 19.500.000 47 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.23.03.2005 13.200.000 24 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.26.07.2010 13.200.000 27 Đặt mua
54 Vietnamobile 0925.511.333 18.000.000 32 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.24.09.2008 13.200.000 34 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.21.09.1994 13.500.000 44 Đặt mua
57 Vietnamobile 0927.432.432 13.000.000 36 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.25.07.1969 15.000.000 48 Đặt mua
59 Vietnamobile 0924.122.024 14.600.000 26 Đặt mua
60 Vietnamobile 0927.23.79.79 16.100.000 55 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.27.04.1979 13.300.000 48 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.26.04.1976 17.500.000 44 Đặt mua
63 Vietnamobile 0584.32.32.32 12.800.000 32 Đặt mua
64 Vietnamobile 0923.022.029 15.000.000 29 Đặt mua
65 Vietnamobile 0925.796.979 20.000.000 63 Đặt mua
66 Vietnamobile 0927.215.888 10.800.000 50 Đặt mua
67 Vietnamobile 0925.15.1618 16.600.000 38 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.29.01.1993 16.200.000 43 Đặt mua
69 Vietnamobile 092.987.6688 11.000.000 63 Đặt mua
70 Vietnamobile 0922.66.22.33 10.800.000 35 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm