Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000 35 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.00.22.99 13.000.000 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000 53 Đặt mua
4 Vietnamobile 0921.65.65.68 20.000.000 48 Đặt mua
5 Vietnamobile 0927.511.511 12.300.000 32 Đặt mua
6 Vietnamobile 09.21.09.2010 11.200.000 24 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.21.10.1986 13.500.000 37 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.2222.1980 18.600.000 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.29.01.2003 13.300.000 26 Đặt mua
10 Vietnamobile 0924.240.240 12.400.000 27 Đặt mua
11 Vietnamobile 0928.02.5678 17.900.000 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 0562.41.6789 10.300.000 48 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.72.5678 17.900.000 52 Đặt mua
14 Vietnamobile 0921.012.333 13.300.000 24 Đặt mua
15 Vietnamobile 0929.886.777 14.000.000 63 Đặt mua
16 Vietnamobile 0922.26.7979 19.000.000 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.26.05.2008 13.300.000 32 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.29.08.1978 10.600.000 53 Đặt mua
19 Vietnamobile 05678.34568 14.200.000 52 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.992.111 11.800.000 43 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.22.09.2007 13.300.000 31 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.22.01.1991 15.900.000 34 Đặt mua
23 Vietnamobile 0584.17.17.17 12.700.000 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.27.09.1978 10.600.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 0921.666.000 12.300.000 30 Đặt mua
26 Vietnamobile 0563.08.08.08 17.100.000 38 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.26.09.1993 11.200.000 48 Đặt mua
28 Vietnamobile 05.23.05.1979 10.600.000 41 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.226.84888 20.000.000 55 Đặt mua
30 Vietnamobile 0924.976.888 11.000.000 61 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.25.04.1980 11.200.000 38 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.23.10.2006 13.500.000 23 Đặt mua
33 Vietnamobile 056.79.79.79.6 18.600.000 65 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.24.08.1985 19.500.000 46 Đặt mua
35 Vietnamobile 0927.539.539 19.500.000 52 Đặt mua
36 Vietnamobile 0923.76.1999 16.000.000 55 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.21.04.2004 13.200.000 22 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.27.06.1979 15.200.000 50 Đặt mua
39 Vietnamobile 0925.764.999 10.300.000 60 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.322.666 20.000.000 42 Đặt mua
41 Vietnamobile 0567.898.968 15.000.000 66 Đặt mua
42 Vietnamobile 0923.917.888 12.000.000 55 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.22.08.2001 13.500.000 24 Đặt mua
44 Vietnamobile 092.399.7779 10.609.000 62 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.27.04.2008 13.500.000 32 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.23.02.1980 13.300.000 34 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.23.10.1977 10.800.000 39 Đặt mua
48 Máy bàn 02.422.359.359 16.500.000 44 Đặt mua
49 Vietnamobile 092.888.6660 10.300.000 53 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.082.082 12.000.000 37 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.21.04.2007 13.000.000 25 Đặt mua
52 Vietnamobile 0928.733.666 12.000.000 50 Đặt mua
53 Vietnamobile 0929.056.056 15.000.000 42 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.25.01.2003 13.200.000 22 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.25.07.2006 19.500.000 31 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.28.08.2001 13.200.000 30 Đặt mua
57 Vietnamobile 0926.487.487 13.000.000 55 Đặt mua
58 Vietnamobile 09229.84888 11.500.000 58 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.21.09.1987 11.200.000 46 Đặt mua
60 Vietnamobile 0929.179.679 16.200.000 59 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.26.01.1982 11.200.000 38 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.25.07.1978 19.500.000 48 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.26.02.1992 11.200.000 40 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.224.93999 11.500.000 56 Đặt mua
65 Vietnamobile 0929.032.032 12.300.000 30 Đặt mua
66 Vietnamobile 0923.08.2022 14.700.000 28 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.23.05.2009 13.200.000 30 Đặt mua
68 Vietnamobile 0926.013.999 14.800.000 48 Đặt mua
69 Vietnamobile 0927.890.890 12.700.000 52 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.234567.53 16.000.000 44 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm