Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.686.686.51 2.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0971.993.289 2.000.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0968.511.768 2.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0966.803.768 2.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0869.698.192 2.000.000 58 Đặt mua
6 Viettel 0868.562.919 2.000.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0395.291.579 2.000.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0388.152.879 2.000.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0388.367.288 2.000.000 53 Đặt mua
10 Viettel 0389.25.2772 2.000.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0389.096.898 2.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 038836.000.9 2.000.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0389.26.07.02 2.000.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0386.283.855 2.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0388.20.04.18 2.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0383.827.266 2.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0378.638.286 2.000.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0383.312.983 2.000.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0377.696.279 2.000.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0372.189.799 2.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0375.892.379 2.000.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0369.22.02.12 2.000.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0376.562.939 2.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0375.111.575 2.000.000 35 Đặt mua
25 Viettel 0365.680.139 2.000.000 41 Đặt mua
26 Viettel 0367.686.822 2.000.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0362.677.966 2.000.000 52 Đặt mua
28 Viettel 0363.27.07.05 2.000.000 33 Đặt mua
29 Viettel 0356.15.02.01 2.000.000 23 Đặt mua
30 Viettel 0355.635.286 2.000.000 43 Đặt mua
31 Viettel 0338.691.128 2.000.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0337.378.166 2.000.000 44 Đặt mua
33 Viettel 0335.26.1618 2.000.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0.333.597699 2.000.000 54 Đặt mua
35 Viettel 0985.229.618 2.000.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0983.690.098 2.000.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0973.622.737 2.000.000 46 Đặt mua
38 Viettel 0973.002.027 2.000.000 30 Đặt mua
39 Viettel 0968.687.136 2.000.000 54 Đặt mua
40 Viettel 0965.772.862 2.000.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0967.155.636 2.000.000 48 Đặt mua
42 Viettel 096.444.1636 2.000.000 43 Đặt mua
43 Viettel 03456.95996 2.000.000 56 Đặt mua
44 Viettel 097893.6162 2.000.000 51 Đặt mua
45 Viettel 0966.1995.23 2.000.000 50 Đặt mua
46 Viettel 0386.63.2025 2.000.000 35 Đặt mua
47 Viettel 0377.35.07.35 2.000.000 40 Đặt mua
48 Viettel 0368.979.661 2.000.000 55 Đặt mua
49 Viettel 035.298.2579 2.000.000 50 Đặt mua
50 Viettel 0348.569.123 2.000.000 41 Đặt mua
51 Viettel 0345.700.797 2.000.000 42 Đặt mua
52 Viettel 03456.03.881 2.000.000 38 Đặt mua
53 Vinaphone 0889.661.555 2.000.000 53 Đặt mua
54 Vinaphone 0889.661.222 2.000.000 44 Đặt mua
55 Vinaphone 0949.140.246 2.000.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0943.156.357 2.000.000 43 Đặt mua
57 Vinaphone 0944.19.4334 2.000.000 41 Đặt mua
58 Vinaphone 0942.64.4343 2.000.000 39 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.69.5500 2.000.000 41 Đặt mua
60 Vinaphone 0942.64.4040 2.000.000 33 Đặt mua
61 Vinaphone 0943.69.5445 2.000.000 49 Đặt mua
62 Vinaphone 0944.19.4411 2.000.000 37 Đặt mua
63 Vinaphone 0944.194.648 2.000.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0943.695.234 2.000.000 45 Đặt mua
65 Vinaphone 0946.621.929 2.000.000 48 Đặt mua
66 Vinaphone 094369.555.7 2.000.000 53 Đặt mua
67 Vinaphone 0942.21.4477 2.000.000 40 Đặt mua
68 Viettel 0915.087.073 2.000.000 40 Đặt mua
69 Vinaphone 0834.334.779 2.000.000 48 Đặt mua
70 Vinaphone 0818.289.688 2.000.000 58 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm