Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0962.318.967 490.000 51 Đặt mua
3 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0971.593.754 490.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0376.983.068 390.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0333.89.2024 390.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0977.445.402 490.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0967.365.703 490.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0977.149.042 490.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0987.399.603 490.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0382.83.1018 390.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0344.417.418 390.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0971.157.542 490.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0965.078.247 490.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0974.713.429 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0961.876.548 490.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0866.219.108 490.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0984.543.184 490.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0967.462.776 490.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0962.482.796 490.000 53 Đặt mua
26 Viettel 0961.434.796 490.000 49 Đặt mua
27 Viettel 0965.774.672 490.000 53 Đặt mua
28 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
29 Viettel 0963.893.207 490.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0989.42.8875 490.000 60 Đặt mua
31 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0396.72.1114 390.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0966.543.152 490.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0325.586.078 390.000 44 Đặt mua
38 Viettel 0366.159.175 390.000 43 Đặt mua
39 Viettel 0974.724.173 490.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0964.33.31.76 490.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
42 Viettel 0372.944.166 390.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
44 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0358.319.921 390.000 41 Đặt mua
47 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0977.954.705 490.000 53 Đặt mua
49 Viettel 0975.859.011 490.000 45 Đặt mua
50 Viettel 0971.77.12.73 490.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0971.527.990 490.000 49 Đặt mua
53 Viettel 0963.039.474 490.000 45 Đặt mua
54 Viettel 0967.088.221 490.000 43 Đặt mua
55 Viettel 0967.103.482 490.000 40 Đặt mua
56 Viettel 0987.488.924 490.000 59 Đặt mua
57 Viettel 0984.962.752 490.000 52 Đặt mua
58 Viettel 0986.769.206 490.000 53 Đặt mua
59 Viettel 0329.1666.85 390.000 46 Đặt mua
60 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua
61 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
62 Viettel 0867.589.916 490.000 59 Đặt mua
63 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
64 Viettel 0961.578.263 490.000 47 Đặt mua
65 Viettel 0971.630.614 490.000 37 Đặt mua
66 Viettel 096.345.0421 490.000 34 Đặt mua
67 Viettel 0358.638.323 390.000 41 Đặt mua
68 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
69 Viettel 0964.896.014 490.000 47 Đặt mua
70 Viettel 0963.511.946 490.000 44 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm
DMCA.com Protection Status