Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0969.064.472 490.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0329.1666.85 390.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0864.338.215 490.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0961.087.134 490.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0867.306.358 490.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0867.345.160 490.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0961.472.075 490.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0965.078.247 490.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0975.528.450 490.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0989.42.8875 490.000 60 Đặt mua
19 Viettel 0971.260.020 490.000 27 Đặt mua
20 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0973.043.684 490.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0984.471.229 490.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0973.011.654 490.000 36 Đặt mua
24 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
25 Viettel 096.332.9987 490.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0981.84.40.43 490.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0359.069.658 390.000 51 Đặt mua
28 Viettel 0396.72.1114 390.000 34 Đặt mua
29 Viettel 0972.493.600 490.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0965.248.317 490.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0963.893.207 490.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0344.417.418 390.000 36 Đặt mua
34 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
35 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0352.382.039 390.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0364.041.941 390.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0866.373.229 490.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0862.246.331 490.000 35 Đặt mua
41 Viettel 03939.20102 390.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0983.236.851 490.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
45 Viettel 0967.54.50.35 490.000 44 Đặt mua
46 Viettel 0978.932.600 490.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0961.411.070 490.000 29 Đặt mua
48 Viettel 0976.065.697 490.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0985.079.465 490.000 53 Đặt mua
50 Viettel 0964.33.31.76 490.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0969.418.792 490.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0967.365.703 490.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
55 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
56 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0978.706.521 490.000 45 Đặt mua
59 Viettel 0969.088.913 490.000 53 Đặt mua
60 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
61 Viettel 0376.983.068 390.000 50 Đặt mua
62 Viettel 0965.391.327 490.000 45 Đặt mua
63 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
64 Viettel 0983.719.482 490.000 51 Đặt mua
65 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
66 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
67 Viettel 0867.338.006 490.000 41 Đặt mua
68 Viettel 0967.462.776 490.000 54 Đặt mua
69 Viettel 0978.483.205 490.000 46 Đặt mua
70 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm