Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0932.465.399 500.000 50 Đặt mua
2 Mobifone 0939.13.4440 499.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0898.083.089 494.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 0899.15.9191 494.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0936.35.3.4.85 490.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 0936.21.9.9.85 490.000 52 Đặt mua
7 Mobifone 0936.19.9.1.87 490.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0936.222.081 490.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0936.222.507 490.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0936.222.508 490.000 37 Đặt mua
11 Mobifone 0936.222.781 490.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0936.222.802 490.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0936.222.857 490.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0936.222.913 490.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0936.219.707 490.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0936.199.040 490.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0936.199.002 490.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0936.219.887 490.000 53 Đặt mua
19 Mobifone 0936.371.488 490.000 49 Đặt mua
20 Mobifone 0936.21.9.5.18 490.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0898.573.179 490.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 08985.777.07 490.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 08985.999.76 490.000 70 Đặt mua
24 Mobifone 0898.563.626 490.000 53 Đặt mua
25 Mobifone 0896.567.229 490.000 54 Đặt mua
26 Mobifone 0898.069.266 490.000 54 Đặt mua
27 Mobifone 0898.572.388 490.000 58 Đặt mua
28 Mobifone 0898.563.788 490.000 62 Đặt mua
29 Mobifone 0898.579.759 490.000 67 Đặt mua
30 Mobifone 0904.68.5253 490.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0931.72.6263 490.000 39 Đặt mua
32 Mobifone 090.224.6364 490.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 0904.652.086 490.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 090.3444.785 490.000 44 Đặt mua
35 Mobifone 090.3444.965 490.000 44 Đặt mua
36 Mobifone 0934.234.010 490.000 26 Đặt mua
37 Mobifone 093.11.88.010 490.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 093.4656.050 490.000 38 Đặt mua
39 Mobifone 090.2232.171 490.000 27 Đặt mua
40 Mobifone 0902.195.171 490.000 35 Đặt mua
41 Mobifone 0936.183.797 490.000 53 Đặt mua
42 Mobifone 090.22.44.771 490.000 36 Đặt mua
43 Mobifone 090.22.44.773 490.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 0904.645.766 490.000 47 Đặt mua
45 Mobifone 0902.216.499 490.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0902.19.6.3.16 490.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0902.18.2.8.63 490.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0906.24.6.9.63 490.000 45 Đặt mua
49 Mobifone 090.222.7.7.65 490.000 40 Đặt mua
50 Mobifone 0902.18.9.9.80 490.000 46 Đặt mua
51 Mobifone 0904.59.8.6.81 490.000 50 Đặt mua
52 Mobifone 0904.65.6.1.82 490.000 41 Đặt mua
53 Mobifone 0902.19.1.3.82 490.000 35 Đặt mua
54 Mobifone 093.171.6.3.89 490.000 47 Đặt mua
55 Mobifone 090.211.8.2.91 490.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0906.21.1.8.91 490.000 37 Đặt mua
57 Mobifone 0902.19.7.2.93 490.000 42 Đặt mua
58 Mobifone 0906.20.9.5.93 490.000 43 Đặt mua
59 Mobifone 0936.07.9.3.95 490.000 51 Đặt mua
60 Mobifone 0903.46.8.6.95 490.000 50 Đặt mua
61 Mobifone 0936.15.8.2.96 490.000 49 Đặt mua
62 Mobifone 090.466.2.6.97 490.000 49 Đặt mua
63 Mobifone 0902.226.630 490.000 30 Đặt mua
64 Mobifone 0902.196.326 490.000 38 Đặt mua
65 Mobifone 090.2223.529 490.000 34 Đặt mua
66 Mobifone 0931.760.589 490.000 48 Đặt mua
67 Mobifone 0898.576.675 490.000 61 Đặt mua
68 Mobifone 0896.550.068 490.000 47 Đặt mua
69 Mobifone 0896.571.568 490.000 55 Đặt mua
70 Mobifone 0896.550.086 490.000 47 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm