Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.00.22.99 13.000.000 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000 35 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000 53 Đặt mua
5 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
6 Vietnamobile 0921.65.65.68 20.000.000 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.29.05.2009 13.200.000 36 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.28.02.2008 13.200.000 31 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.23.01.2003 13.500.000 20 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.22.09.2023 13.200.000 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 0922.597.888 13.500.000 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 0928.72.3999 18.000.000 58 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.394.888 13.500.000 57 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.22.08.1975 10.600.000 43 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.27.06.2019 13.300.000 36 Đặt mua
16 Vietnamobile 0922.66.22.33 10.800.000 35 Đặt mua
17 Vietnamobile 0923.414.888 10.800.000 47 Đặt mua
18 Gmobile 0996.92.0000 13.500.000 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 0929.399.599 17.100.000 64 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.24.09.1983 13.200.000 45 Đặt mua
21 Vietnamobile 0925.894.999 10.300.000 64 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.02.7979 11.800.000 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.25.07.1973 19.500.000 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.24.08.2005 15.000.000 30 Đặt mua
25 Vietnamobile 0929.917.917 16.500.000 54 Đặt mua
26 Vietnamobile 0925.017.999 12.600.000 51 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.26.07.2009 13.200.000 35 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.29.11.2001 13.200.000 25 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.07.1998 15.900.000 47 Đặt mua
30 Vietnamobile 0922.049.888 11.000.000 50 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.10.2013 11.200.000 19 Đặt mua
32 Vietnamobile 0929.78.3939 12.000.000 59 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.21.12.2019 19.000.000 27 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.21.12.2006 11.200.000 23 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.21.05.2008 11.200.000 27 Đặt mua
36 Vietnamobile 0929.279.333 11.100.000 47 Đặt mua
37 Gmobile 0995.034.034 13.500.000 37 Đặt mua
38 Gmobile 0993.55.2001 10.400.000 34 Đặt mua
39 Vietnamobile 0924.40.1999 11.700.000 47 Đặt mua
40 Vietnamobile 09.21.05.1998 13.500.000 44 Đặt mua
41 Vietnamobile 0927.598.686 14.200.000 60 Đặt mua
42 Vietnamobile 0925.377.979 12.700.000 58 Đặt mua
43 Vietnamobile 0923.092.025 14.500.000 32 Đặt mua
44 Gmobile 0995.878888 150.000.000 70 Đặt mua
45 Vietnamobile 0928.030.030 12.000.000 25 Đặt mua
46 Gmobile 0993.38.58.68 15.900.000 59 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.29.04.1975 10.600.000 46 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.24.03.1978 10.500.000 43 Đặt mua
49 Vietnamobile 0922.975.999 13.500.000 61 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.636.368 10.000.000 49 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.25.07.1993 19.500.000 45 Đặt mua
52 Gmobile 09.9449.1989 13.000.000 62 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.23.10.1980 13.200.000 33 Đặt mua
54 Vietnamobile 0926.071998 17.900.000 51 Đặt mua
55 Vietnamobile 0923.118.666 16.000.000 42 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.25.06.1982 13.200.000 42 Đặt mua
57 Gmobile 0996.39.5555 130.000.000 56 Đặt mua
58 Vietnamobile 0924.887.887 20.000.000 61 Đặt mua
59 Vietnamobile 0929.504.666 13.300.000 47 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.25.05.2003 13.200.000 26 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.26.02.2004 13.200.000 25 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.27.01.1994 15.900.000 42 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.28.04.1983 11.200.000 44 Đặt mua
64 Gmobile 0996.31.0000 13.500.000 28 Đặt mua
65 Vietnamobile 092.56789.26 15.500.000 54 Đặt mua
66 Vietnamobile 0923.864.999 10.800.000 59 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.25.09.1998 11.200.000 52 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.233.22222 275.000.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.26.05.2009 13.200.000 33 Đặt mua
70 Vietnamobile 0928.963.369 12.800.000 55 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm