Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.00.22.99 13.000.000 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000 53 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000 35 Đặt mua
5 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
6 Vietnamobile 0921.65.65.68 20.000.000 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.23.10.2021 13.500.000 20 Đặt mua
8 Vietnamobile 0922.457.999 12.600.000 56 Đặt mua
9 Vietnamobile 0927.205.888 15.300.000 49 Đặt mua
10 Vietnamobile 0921.03.1982 10.500.000 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.22.07.1998 15.900.000 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 09.22.12.12.12 199.000.000 22 Đặt mua
13 Vietnamobile 092.77777.69 14.000.000 61 Đặt mua
14 Vietnamobile 0929.79.5555 166.000.000 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.25.07.1971 19.500.000 41 Đặt mua
16 Vietnamobile 0921.552.552 12.000.000 36 Đặt mua
17 Vietnamobile 09.21.12.1985 13.500.000 38 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.25.07.1980 19.500.000 41 Đặt mua
19 Vietnamobile 0922.447.999 14.000.000 55 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.234567.31 16.000.000 40 Đặt mua
21 Vietnamobile 09.26.06.1993 11.200.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.25.02.1980 13.200.000 36 Đặt mua
23 Vietnamobile 092.868.7799 11.200.000 65 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.27.08.2002 13.200.000 30 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.24.08.2009 15.000.000 34 Đặt mua
26 Vietnamobile 0927.23.79.79 16.100.000 55 Đặt mua
27 Vietnamobile 0922.124.999 10.800.000 47 Đặt mua
28 Vietnamobile 0927.159.888 15.000.000 57 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.01.1975 10.600.000 36 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.27.09.1993 15.900.000 49 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.2323.1368 18.000.000 37 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.27.08.1994 15.900.000 49 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.29.11.2001 13.200.000 25 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.28.01.2022 13.200.000 26 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.28.03.2021 13.500.000 27 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.2626.0606 11.800.000 37 Đặt mua
37 Vietnamobile 0926.164.164 12.000.000 39 Đặt mua
38 Vietnamobile 0922.56.3666 13.500.000 45 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.25.03.2022 11.900.000 25 Đặt mua
40 Vietnamobile 0928.016.016 12.000.000 33 Đặt mua
41 Vietnamobile 092.7733.666 11.800.000 49 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.11.3333 108.209.000 34 Đặt mua
43 Vietnamobile 0929.595.989 15.000.000 65 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.27.07.1975 10.500.000 47 Đặt mua
45 Vietnamobile 0929.722.722 15.000.000 42 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.24.08.2007 12.900.000 32 Đặt mua
47 Vietnamobile 0929.57.8888 165.000.000 64 Đặt mua
48 Vietnamobile 0927.558.555 14.000.000 51 Đặt mua
49 Vietnamobile 0922.697.697 15.000.000 57 Đặt mua
50 Vietnamobile 0926.77.88.99 280.000.000 65 Đặt mua
51 Vietnamobile 0921.220.999 14.400.000 43 Đặt mua
52 Vietnamobile 0929.969.777 14.900.000 65 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.24.01.1990 11.200.000 35 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.24.09.1977 10.600.000 48 Đặt mua
55 Vietnamobile 0929.77777.4 15.409.000 59 Đặt mua
56 Vietnamobile 0921.21.7777 190.000.000 43 Đặt mua
57 Vietnamobile 0928.576.576 16.500.000 55 Đặt mua
58 Vietnamobile 0929.797.555 12.000.000 58 Đặt mua
59 Vietnamobile 0926.13.49.53 13.500.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 0921.688.799 18.800.000 59 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.28.01.1988 19.000.000 46 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.28.09.1978 19.500.000 53 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.224.95999 11.500.000 58 Đặt mua
64 Vietnamobile 0928.86.7777 150.000.000 61 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.21.07.1986 13.500.000 43 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.21.09.1996 13.500.000 46 Đặt mua
67 Vietnamobile 0923.097.888 10.800.000 54 Đặt mua
68 Vietnamobile 0925.820.999 16.000.000 53 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.27.08.2007 13.000.000 35 Đặt mua
70 Vietnamobile 0923.84.6868 15.700.000 54 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm