Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.66.22.888 20.000.000 55 Đặt mua
2 iTelecom 087.80.88888 187.000.000 63 Đặt mua
3 iTelecom 0876.37.1111 11.000.000 35 Đặt mua
4 iTelecom 0876.74.3333 19.000.000 44 Đặt mua
5 iTelecom 0876.74.2222 16.000.000 40 Đặt mua
6 iTelecom 087.664.3333 19.000.000 43 Đặt mua
7 iTelecom 0876.386.386 18.000.000 55 Đặt mua
8 iTelecom 0879.07.2222 19.000.000 39 Đặt mua
9 iTelecom 0876.566.566 18.000.000 55 Đặt mua
10 iTelecom 0876.99.6888 18.000.000 69 Đặt mua
11 iTelecom 0876.55.9999 110.000.000 67 Đặt mua
12 iTelecom 087.642.1111 11.000.000 31 Đặt mua
13 iTelecom 0876.73.1111 11.000.000 35 Đặt mua
14 iTelecom 0876.48.3333 19.000.000 45 Đặt mua
15 iTelecom 087.66.55.888 18.000.000 61 Đặt mua
16 iTelecom 08760.66666 142.000.000 51 Đặt mua
17 iTelecom 087.66.11.999 20.000.000 56 Đặt mua
18 iTelecom 0879.881.881 14.700.000 58 Đặt mua
19 iTelecom 08.777777.76 194.609.000 63 Đặt mua
20 iTelecom 0876.57.2222 20.000.000 41 Đặt mua
21 iTelecom 0877.33.88.66 16.500.000 56 Đặt mua
22 iTelecom 08761.99999 215.000.000 67 Đặt mua
23 iTelecom 0877.766.766 12.600.000 60 Đặt mua
24 iTelecom 0876.3.77777 139.000.000 59 Đặt mua
25 iTelecom 0876.04.3333 13.600.000 37 Đặt mua
26 iTelecom 0876.58.2222 19.000.000 42 Đặt mua
27 iTelecom 0878.778.778 112.000.000 67 Đặt mua
28 iTelecom 087.69.66666 255.000.000 60 Đặt mua
29 iTelecom 08.77777.866 13.300.000 63 Đặt mua
30 iTelecom 0879.53.53.53 19.000.000 48 Đặt mua
31 iTelecom 0877.786.786 12.600.000 64 Đặt mua
32 iTelecom 0877.77.7171 14.400.000 52 Đặt mua
33 iTelecom 0877.266.266 16.200.000 50 Đặt mua
34 iTelecom 087.66.00.888 18.000.000 51 Đặt mua
35 iTelecom 0877.59.1111 13.600.000 40 Đặt mua
36 iTelecom 08.79.12.79.79 10.800.000 59 Đặt mua
37 iTelecom 0877.966.966 19.900.000 64 Đặt mua
38 iTelecom 0876.599.599 18.000.000 67 Đặt mua
39 iTelecom 0876.78.78.78 178.000.000 66 Đặt mua
40 iTelecom 0876.83.9999 107.000.000 68 Đặt mua
41 iTelecom 0876.777.999 239.000.000 69 Đặt mua
42 iTelecom 0876.123.666 16.100.000 45 Đặt mua
43 iTelecom 08.777777.73 164.000.000 60 Đặt mua
44 iTelecom 087.66.00.999 18.000.000 54 Đặt mua
45 iTelecom 0879.768.768 14.400.000 66 Đặt mua
46 iTelecom 0877.166.166 18.000.000 48 Đặt mua
47 iTelecom 08.777777.41 19.900.000 55 Đặt mua
48 iTelecom 087.6666.777 199.000.000 60 Đặt mua
49 iTelecom 0876.2.88888 242.000.000 63 Đặt mua
50 iTelecom 0877.11.88.66 13.500.000 52 Đặt mua
51 iTelecom 0878.225.888 12.959.000 56 Đặt mua
52 iTelecom 0876.07.2222 16.100.000 36 Đặt mua
53 iTelecom 0877.22.77.99 15.000.000 58 Đặt mua
54 iTelecom 0876.27.3333 18.000.000 42 Đặt mua
55 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
56 iTelecom 0877.239.239 15.300.000 50 Đặt mua
57 iTelecom 08.77777.989 14.400.000 69 Đặt mua
58 iTelecom 0877.077.779 18.900.000 59 Đặt mua
59 iTelecom 0878.6789.79 17.900.000 69 Đặt mua
60 iTelecom 087.669.8888 113.000.000 68 Đặt mua
61 iTelecom 0876.97.9999 107.000.000 73 Đặt mua
62 iTelecom 0878.999995 20.000.000 73 Đặt mua
63 iTelecom 0879.308.308 12.000.000 46 Đặt mua
64 iTelecom 0876.15.1111 13.600.000 31 Đặt mua
65 iTelecom 0878.137.137 14.900.000 45 Đặt mua
66 iTelecom 0877.89.5678 19.000.000 65 Đặt mua
67 iTelecom 0876.12.3456 129.000.000 42 Đặt mua
68 iTelecom 0878.552.999 12.959.000 62 Đặt mua
69 iTelecom 0879.889.666 11.000.000 67 Đặt mua
70 iTelecom 0879.877.877 12.000.000 68 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm