Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Viettel tại https://khosim.com/sim-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.85.7777 58.500.000 64 Đặt mua
2 Viettel 0869.26.7777 58.500.000 59 Đặt mua
3 Viettel 0865.889.889 76.500.000 69 Đặt mua
4 Viettel 0865.898.898 58.500.000 69 Đặt mua
5 Viettel 0865.09.09.09 64.500.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0869.32.7777 54.500.000 56 Đặt mua
7 Viettel 08.6565.2222 71.500.000 38 Đặt mua
8 Viettel 086.939.2222 54.500.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0869.06.7777 54.500.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0866.363.363 54.500.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0869.26.3333 54.500.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0869.33.2222 58.500.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0865.80.80.80 54.500.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0869.35.35.35 54.500.000 47 Đặt mua
15 Viettel 08.6661.2222 54.500.000 35 Đặt mua
16 Viettel 086.993.7777 58.500.000 63 Đặt mua
17 Viettel 0865.69.7777 58.500.000 62 Đặt mua
18 Viettel 0866.89.2222 54.500.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0865.23.23.23 54.500.000 34 Đặt mua
20 Viettel 086.991.7777 54.500.000 61 Đặt mua
21 Viettel 0868.33.44.55 54.500.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0869.06.5555 54.500.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0865.61.61.61 54.500.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0868.03.7777 54.500.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0865.91.91.91 76.500.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0866.23.23.23 88.500.000 35 Đặt mua
27 Viettel 0869.25.7777 54.500.000 58 Đặt mua
28 Viettel 0865.97.97.97 58.500.000 67 Đặt mua
29 Viettel 0869.58.7777 58.500.000 64 Đặt mua
30 Viettel 0866.56.3333 76.500.000 43 Đặt mua
31 Viettel 086.959.3333 64.500.000 49 Đặt mua
32 Viettel 0866.15.15.15 64.500.000 38 Đặt mua
33 Viettel 0866.636.636 71.500.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0869.16.7777 58.500.000 58 Đặt mua
35 Viettel 0869.07.5555 54.500.000 50 Đặt mua
36 Mobifone 0899.00.3333 69.500.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0899.669.669 64.500.000 68 Đặt mua
38 Mobifone 0899.02.02.02 74.500.000 32 Đặt mua
39 Mobifone 0899.689.689 59.500.000 72 Đặt mua
40 Mobifone 0899.66.1111 64.500.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0899.6666.96 59.500.000 65 Đặt mua
42 Mobifone 0899.04.04.04 79.500.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0899.68.1111 64.500.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 0899.6666.86 59.500.000 64 Đặt mua
45 Mobifone 0899.69.3333 64.500.000 53 Đặt mua
46 Mobifone 0899.01.01.01 79.500.000 29 Đặt mua
47 Mobifone 0899.05.05.05 79.500.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0899.01.2222 54.500.000 35 Đặt mua
49 Mobifone 0899.03.03.03 64.500.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0899.68.2222 94.500.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0899.66.2222 84.500.000 46 Đặt mua
52 Mobifone 0899.00.1111 64.500.000 30 Đặt mua
53 Mobifone 0899.668.999 74.500.000 73 Đặt mua
54 Mobifone 0899.00.2222 64.500.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0899.686.999 69.500.000 73 Đặt mua
56 Mobifone 0899.688.666 67.500.000 66 Đặt mua
57 Mobifone 0899.07.08.09 79.500.000 50 Đặt mua
58 Mobifone 0899.66.67.68 54.500.000 65 Đặt mua
59 Mobifone 0896.74.74.74 64.500.000 56 Đặt mua
60 Mobifone 0896.04.04.04 74.500.000 35 Đặt mua
61 Mobifone 0898.84.84.84 74.500.000 61 Đặt mua
62 Mobifone 0896.73.73.73 74.500.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 0899.678910 94.500.000 57 Đặt mua
64 Mobifone 0896.72.72.72 74.500.000 50 Đặt mua
65 Mobifone 0896.70.70.70 74.500.000 44 Đặt mua
66 Mobifone 0896.71.71.71 74.500.000 47 Đặt mua
67 Viettel 0865.888.868 64.100.000 65 Đặt mua
68 Viettel 08.6679.6679 78.500.000 64 Đặt mua
69 Viettel 0866.9999.69 53.500.000 71 Đặt mua
70 Viettel 0862.9999.79 56.500.000 68 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm