Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.130.130 12.000.000 25 Đặt mua
2 Gmobile 0994.818.818 36.500.000 56 Đặt mua
3 Mobifone 0904.849.849 14.000.000 55 Đặt mua
4 Vietnamobile 0928.065.065 8.950.000 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.049.049 8.950.000 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0923.680.680 8.950.000 42 Đặt mua
7 Vietnamobile 0929.611.611 12.800.000 36 Đặt mua
8 Vietnamobile 0923.495.495 9.950.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0979.791.791 72.200.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 0939.339.339 815.000.000 51 Đặt mua
11 Vietnamobile 0923.716.716 8.950.000 42 Đặt mua
12 Vietnamobile 0923.673.673 8.950.000 46 Đặt mua
13 Vietnamobile 0928.123.123 155.000.000 31 Đặt mua
14 Viettel 0981.595.595 91.700.000 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.473.473 8.950.000 45 Đặt mua
16 Gmobile 0995.808.808 22.500.000 55 Đặt mua
17 Gmobile 0995.884.884 13.500.000 63 Đặt mua
18 Vinaphone 0911.858.858 84.500.000 53 Đặt mua
19 Vinaphone 0917.653.653 16.200.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0971.910.910 25.000.000 37 Đặt mua
21 Mobifone 0934.013.013 13.200.000 24 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.740.740 6.450.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0933.503.503 21.459.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.988.988 102.000.000 69 Đặt mua
25 Viettel 0977.615.615 42.700.000 47 Đặt mua
26 Viettel 0977.879.879 190.000.000 71 Đặt mua
27 Vietnamobile 0928.050.050 12.000.000 29 Đặt mua
28 Vietnamobile 0926.550.550 12.000.000 37 Đặt mua
29 Gmobile 0997.616.616 33.200.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 0912.238.238 88.000.000 38 Đặt mua
31 Vietnamobile 0928.643.643 7.940.000 45 Đặt mua
32 Mobifone 0935.428.428 14.000.000 45 Đặt mua
33 Vietnamobile 0925.647.647 8.950.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0905.866.866 207.000.000 54 Đặt mua
35 Mobifone 0936.556.556 125.000.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0973.660.660 32.700.000 43 Đặt mua
37 Mobifone 0932.146.146 20.500.000 36 Đặt mua
38 Mobifone 0937.926.926 19.000.000 53 Đặt mua
39 Gmobile 0993.166.166 86.600.000 47 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.528.528 8.860.000 47 Đặt mua
41 Mobifone 0931.565.565 45.000.000 45 Đặt mua
42 Vietnamobile 0928.095.095 8.950.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0973.007.007 150.000.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.691.691 19.000.000 54 Đặt mua
45 Vietnamobile 0929.404.404 13.300.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0943.774.774 16.000.000 52 Đặt mua
47 Vietnamobile 0924.023.023 12.800.000 25 Đặt mua
48 Vietnamobile 0924.633.633 19.500.000 39 Đặt mua
49 Vietnamobile 0926.284.284 8.950.000 45 Đặt mua
50 Vietnamobile 0929.901.901 12.800.000 40 Đặt mua
51 Vietnamobile 0929.524.524 4.950.000 42 Đặt mua
52 Mobifone 0907.844.844 25.000.000 48 Đặt mua
53 Vietnamobile 0925.359.359 21.000.000 50 Đặt mua
54 Vietnamobile 0921.623.623 15.000.000 34 Đặt mua
55 Viettel 0985.144.144 32.400.000 40 Đặt mua
56 Mobifone 0906.893.893 36.000.000 55 Đặt mua
57 Vietnamobile 0922.041.041 6.450.000 23 Đặt mua
58 Viettel 0985.603.603 26.000.000 40 Đặt mua
59 Viettel 0972.377.377 59.500.000 52 Đặt mua
60 Vinaphone 0913.595.595 65.100.000 51 Đặt mua
61 Viettel 0963.016.016 26.600.000 32 Đặt mua
62 Vietnamobile 0925.902.902 6.450.000 38 Đặt mua
63 Vietnamobile 0927.792.792 19.500.000 54 Đặt mua
64 Viettel 0981.877.877 54.500.000 62 Đặt mua
65 Vinaphone 0912.543.543 18.000.000 36 Đặt mua
66 Mobifone 0906.923.923 42.000.000 43 Đặt mua
67 Vietnamobile 0923.705.705 7.150.000 38 Đặt mua
68 Vietnamobile 0926.452.452 8.950.000 39 Đặt mua
69 Gmobile 0997.166.166 33.200.000 51 Đặt mua
70 Vietnamobile 0921.550.550 7.950.000 32 Đặt mua