Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0923.701.701 6.450.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0906.711.711 32.500.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0985.559.559 188.000.000 60 Đặt mua
4 Viettel 0972.339.339 223.000.000 48 Đặt mua
5 Gmobile 0995.599.599 190.000.000 69 Đặt mua
6 Vietnamobile 0928.030.030 12.000.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 0935.278.278 42.200.000 51 Đặt mua
8 Gmobile 0995.034.034 13.500.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0935.080.080 42.700.000 33 Đặt mua
10 Mobifone 0931.516.516 24.300.000 37 Đặt mua
11 Mobifone 0902.421.421 13.500.000 25 Đặt mua
12 Vietnamobile 0923.148.148 13.000.000 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0921.008.008 18.000.000 28 Đặt mua
14 Gmobile 0997.383.383 14.900.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0941.990.990 36.000.000 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0927.127.127 28.400.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0971.049.049 26.100.000 43 Đặt mua
18 Vietnamobile 0927.627.627 15.000.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0931.514.514 8.050.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0914.178.178 62.100.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0934.858.858 45.000.000 58 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.497.497 8.950.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0962.464.464 14.400.000 45 Đặt mua
24 Vinaphone 0912.249.249 21.600.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0913.113.113 949.000.000 23 Đặt mua
26 Viettel 0983.722.722 48.000.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0937.642.642 12.600.000 43 Đặt mua
28 Vietnamobile 0927.908.908 15.000.000 52 Đặt mua
29 Vietnamobile 0922.297.297 16.000.000 49 Đặt mua
30 Vinaphone 0915.997.997 51.400.000 65 Đặt mua
31 Vietnamobile 0929.797.797 39.000.000 66 Đặt mua
32 Viettel 0979.212.212 67.500.000 35 Đặt mua
33 Vietnamobile 0928.093.093 8.950.000 43 Đặt mua
34 Vietnamobile 0921.396.396 18.000.000 48 Đặt mua
35 Vietnamobile 0928.053.053 8.950.000 35 Đặt mua
36 Vietnamobile 0926.725.725 6.450.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 0911.959.959 82.000.000 57 Đặt mua
38 Viettel 0973.573.573 46.000.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0968.434.434 16.800.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0967.669.669 104.000.000 64 Đặt mua
41 Vinaphone 0912.301.301 21.300.000 20 Đặt mua
42 Mobifone 0934.915.915 14.000.000 46 Đặt mua
43 Vinaphone 0917.580.580 23.700.000 43 Đặt mua
44 Vietnamobile 0927.708.708 12.800.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0988.533.533 54.500.000 47 Đặt mua
46 Vietnamobile 0925.979.979 126.000.000 66 Đặt mua
47 Vietnamobile 0921.278.278 8.860.000 46 Đặt mua
48 Vietnamobile 0924.322.322 9.900.000 29 Đặt mua
49 Vietnamobile 0928.026.026 7.550.000 35 Đặt mua
50 Vinaphone 0911.822822 91.400.000 35 Đặt mua
51 Vietnamobile 0924.573.573 1.980.000 45 Đặt mua
52 Viettel 0969.643.643 17.100.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0982.894.894 27.500.000 61 Đặt mua
54 Vietnamobile 0922.103.103 15.000.000 21 Đặt mua
55 Vietnamobile 0926.030.030 12.000.000 23 Đặt mua
56 Vinaphone 0946.812.812 16.209.000 41 Đặt mua
57 Vietnamobile 0923.073.073 12.600.000 34 Đặt mua
58 Viettel 0963.381.381 25.709.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0963.921.921 16.209.000 42 Đặt mua
60 Vietnamobile 0922.660.660 10.529.000 37 Đặt mua
61 Vietnamobile 0927.114.114 18.900.000 30 Đặt mua
62 Vietnamobile 0927.786.786 16.000.000 60 Đặt mua
63 Vietnamobile 0928.773.773 9.900.000 53 Đặt mua
64 Vietnamobile 0923.514.514 7.600.000 34 Đặt mua
65 Mobifone 0931.527.527 15.900.000 41 Đặt mua
66 Viettel 0968.332.332 46.000.000 39 Đặt mua
67 Vietnamobile 0927.363.363 18.900.000 42 Đặt mua
68 Vinaphone 0941.559.559 47.800.000 52 Đặt mua
69 Vietnamobile 0925.649.649 8.950.000 54 Đặt mua
70 Vinaphone 0949.671.671 13.500.000 50 Đặt mua