Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.302.302 11.900.000 29 Đặt mua
2 Viettel 0961.704.704 12.000.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0984.940.940 12.000.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0965.794.794 12.800.000 60 Đặt mua
5 Viettel 0974.240.240 13.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0971.746.746 14.000.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0965.253.253 14.000.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0961.474.474 14.000.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0974.921.921 14.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0973.054.054 14.000.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0971.284.284 14.300.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0974.302.302 14.800.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0965.302.302 15.000.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0973.845.845 15.000.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0971.240.240 15.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0963.401.401 15.000.000 28 Đặt mua
17 Viettel 0965.214.214 15.000.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0983.914.914 15.000.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0986.614.614 15.200.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0976.072.072 15.200.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0962.464.464 15.200.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0963.452.452 15.200.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0978.495.495 16.000.000 60 Đặt mua
24 Viettel 0971.723.723 16.000.000 41 Đặt mua
25 Viettel 0981.327.327 16.000.000 42 Đặt mua
26 Viettel 0976.948.948 16.000.000 64 Đặt mua
27 Viettel 0978.801.801 16.000.000 42 Đặt mua
28 Viettel 0968.734.734 16.000.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0978.461.461 16.000.000 46 Đặt mua
30 Viettel 0965.932.932 16.100.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0967.913.913 16.100.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0962.521.521 16.400.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0974.712.712 16.500.000 40 Đặt mua
34 Viettel 0989.643.643 16.800.000 52 Đặt mua
35 Viettel 0968.749.749 16.800.000 63 Đặt mua
36 Viettel 0969.643.643 16.900.000 50 Đặt mua
37 Viettel 0965.510.510 16.900.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0981.475.475 16.900.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0978.394.394 17.000.000 56 Đặt mua
40 Viettel 0987.041.041 17.300.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0962.931.931 17.300.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0967.306.306 17.500.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0964.561.561 17.700.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0966.481.481 17.800.000 47 Đặt mua
45 Viettel 0989.784.784 17.800.000 64 Đặt mua
46 Viettel 0968.424.424 17.800.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0986.734.734 18.000.000 51 Đặt mua
48 Viettel 0963.532.532 18.000.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0967.184.184 18.000.000 48 Đặt mua
50 Viettel 0975.832.832 18.000.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status