Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
2 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
5 Viettel 0962.938.938 50.000.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0964.004.004 35.000.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0962.399.399 100.000.000 59 Đặt mua
8 Viettel 0966.535.535 50.000.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0978.474.474 30.000.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0968.669.669 179.000.000 65 Đặt mua
11 Viettel 0961.889.889 145.000.000 66 Đặt mua
12 Viettel 0988.029.029 55.000.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0975.006.006 39.500.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0978.377.377 51.900.000 58 Đặt mua
15 Viettel 0985.006.006 47.500.000 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 0927.030.030 11.700.000 24 Đặt mua
17 Vietnamobile 0923.460.460 7.450.000 34 Đặt mua
18 Vietnamobile 0921.153.153 12.000.000 30 Đặt mua
19 Vietnamobile 0927.924.924 15.000.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0972.598.598 51.900.000 62 Đặt mua
21 Vietnamobile 0924.633.633 19.500.000 39 Đặt mua
22 Vietnamobile 0924.763.763 1.440.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0968.521.521 19.500.000 39 Đặt mua
24 Vietnamobile 0927.598.598 33.000.000 62 Đặt mua
25 Viettel 0981.973.973 24.350.000 56 Đặt mua
26 Vietnamobile 0925.901.901 6.370.000 36 Đặt mua
27 Vietnamobile 0921.754.754 1.440.000 44 Đặt mua
28 Vietnamobile 0922.791.791 9.900.000 47 Đặt mua
29 Vietnamobile 0924.123.123 110.000.000 27 Đặt mua
30 Vietnamobile 0926.697.697 9.900.000 61 Đặt mua
31 Vietnamobile 0926.320.320 48.000.000 27 Đặt mua
32 Viettel 0981.298.298 48.000.000 56 Đặt mua
33 Viettel 0967.166.166 60.000.000 48 Đặt mua
34 Vietnamobile 0921.359.359 22.200.000 46 Đặt mua
35 Vietnamobile 0925.649.649 8.810.000 54 Đặt mua
36 Viettel 0976.682.682 55.000.000 54 Đặt mua
37 Vietnamobile 0924.273.273 1.410.000 39 Đặt mua
38 Vietnamobile 0929.522.522 19.000.000 38 Đặt mua
39 Vietnamobile 0925.908.908 6.360.000 50 Đặt mua
40 Vietnamobile 0928.602.602 13.000.000 35 Đặt mua
41 Vietnamobile 0923.640.640 1.450.000 34 Đặt mua
42 Vietnamobile 0926.032.032 6.360.000 27 Đặt mua
43 Viettel 0984.500.500 88.000.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0971.746.746 13.900.000 51 Đặt mua
45 Viettel 0966.230.230 25.000.000 31 Đặt mua
46 Viettel 0971.284.284 17.400.000 45 Đặt mua
47 Vietnamobile 0924.020.020 12.000.000 19 Đặt mua
48 Vietnamobile 0924.405.405 1.420.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0971.040.040 26.500.000 25 Đặt mua
50 Vietnamobile 0928.898.898 72.200.000 69 Đặt mua
DMCA.com Protection Status