Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.789.789 80.000.000 60 Đặt mua
2 Viettel 0343.468.468 68.000.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0362.879.879 50.000.000 59 Đặt mua
4 Viettel 0342.379.379 55.300.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0379.479.479 67.200.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0376.879.879 51.000.000 64 Đặt mua
7 Viettel 0377.968.968 51.000.000 63 Đặt mua
8 Viettel 0394.939.939 84.200.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0333.663.663 100.000.000 39 Đặt mua
10 Viettel 036.7979.979 79.000.000 66 Đặt mua
11 Viettel 0366.989.989 65.000.000 67 Đặt mua
12 Viettel 0333.078.078 57.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0329.368.368 60.000.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0368.383.383 55.500.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0388.939.939 54.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 0375.886.886 95.500.000 59 Đặt mua
17 Viettel 0389.119.119 55.000.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0335.279.279 64.600.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0392.386.386 50.000.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0385.179.179 55.000.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0333.979.979 98.800.000 59 Đặt mua
22 Viettel 0335.989.989 60.000.000 63 Đặt mua
23 Viettel 0355.345.345 59.500.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0353.331.331 60.000.000 25 Đặt mua
25 Viettel 0336.678.678 66.000.000 54 Đặt mua
26 Viettel 0355.289.289 59.700.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0338.115.115 83.000.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0396.113.113 54.000.000 28 Đặt mua
29 Viettel 0399.336.336 59.000.000 45 Đặt mua
30 Viettel 0373.368.368 66.300.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0345.366.366 50.000.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0388.383.383 94.100.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0373.279.279 60.000.000 49 Đặt mua
34 Viettel 0363.379.379 69.800.000 50 Đặt mua
35 Viettel 0328.779.779 82.400.000 59 Đặt mua
36 Viettel 0328.789.789 95.500.000 61 Đặt mua
37 Viettel 0348.155.155 55.000.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0335.889.889 59.700.000 61 Đặt mua
39 Viettel 0336.086.086 57.400.000 40 Đặt mua
40 Viettel 0363.778.778 52.100.000 56 Đặt mua
41 Viettel 0392.389.389 65.000.000 54 Đặt mua
42 Viettel 0395.688.688 57.300.000 61 Đặt mua
43 Viettel 0389.119.119 55.000.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0329.179.179 92.600.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0388.567.567 88.100.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0393.889.889 59.700.000 65 Đặt mua
47 Viettel 0346.668.668 81.600.000 53 Đặt mua
48 Viettel 0379.286.286 50.000.000 51 Đặt mua
49 Viettel 0392.789.789 99.800.000 62 Đặt mua
50 Viettel 0348.885.885 55.800.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status