Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
3 Vinaphone 0829.25.25.25 56.500.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0824.93.93.93 34.000.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 0827.75.75.75 36.000.000 53 Đặt mua
6 Vinaphone 0828.14.14.14 27.500.000 33 Đặt mua
7 Vinaphone 0814.43.43.43 29.800.000 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0859.40.40.40 13.600.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 0825.41.41.41 30.400.000 30 Đặt mua
10 Vinaphone 0842.58.58.58 55.459.000 53 Đặt mua
11 Vinaphone 0813.51.51.51 30.400.000 30 Đặt mua
12 Mobifone 0792.67.67.67 45.000.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0793.70.70.70 39.000.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0708.40.40.40 30.000.000 27 Đặt mua
15 Mobifone 0797.30.30.30 35.000.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0765.79.79.79 340.000.000 66 Đặt mua
17 Vinaphone 0837.45.45.45 32.000.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0786.54.54.54 26.000.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0775.68.68.68 268.000.000 61 Đặt mua
20 Mobifone 07.96.95.95.95 48.000.000 64 Đặt mua
21 Mobifone 0703.89.89.89 139.000.000 61 Đặt mua
22 Vinaphone 0847.92.92.92 35.000.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 0775.67.67.67 55.000.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0785.68.68.68 268.000.000 62 Đặt mua
25 Mobifone 07.65.68.68.68 268.000.000 60 Đặt mua
26 Mobifone 0785.32.32.32 35.000.000 35 Đặt mua
27 Mobifone 0792.45.45.45 35.000.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0792.56.56.56 56.000.000 51 Đặt mua
29 Mobifone 0797.40.40.40 30.000.000 35 Đặt mua
30 Mobifone 0786.40.40.40 30.000.000 33 Đặt mua
31 Mobifone 0793.80.80.80 39.000.000 43 Đặt mua
32 Mobifone 0785.79.79.79 340.000.000 68 Đặt mua
33 Mobifone 0797.54.54.54 28.000.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0779.98.98.98 98.000.000 74 Đặt mua
35 Mobifone 07.64.64.64.64 250.000.000 47 Đặt mua
36 Mobifone 0785.59.59.59 68.000.000 62 Đặt mua
37 Mobifone 0786.23.23.23 35.000.000 36 Đặt mua
38 Mobifone 0707.28.28.28 139.000.000 44 Đặt mua
39 Mobifone 0793.71.71.71 35.000.000 43 Đặt mua
40 Mobifone 0708.50.50.50 39.000.000 30 Đặt mua
41 Mobifone 0767.45.45.45 35.000.000 47 Đặt mua
42 Mobifone 0798.42.42.42 30.000.000 42 Đặt mua
43 Mobifone 0794.29.29.29 50.000.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0783.75.75.75 65.000.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 0765.96.96.96 95.000.000 63 Đặt mua
46 Mobifone 0763.27.27.27 43.000.000 43 Đặt mua
47 Mobifone 0772.14.14.14 30.000.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0788.91.91.91 84.500.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 0766.91.91.91 84.500.000 49 Đặt mua
50 Mobifone 0706.42.42.42 22.000.000 31 Đặt mua
51 Mobifone 0777.81.81.81 150.000.000 48 Đặt mua
52 Mobifone 0777.59.59.59 250.000.000 63 Đặt mua
53 Mobifone 0896.73.73.73 74.500.000 53 Đặt mua
54 Mobifone 0776.83.83.83 79.500.000 53 Đặt mua
55 Mobifone 0898.84.84.84 74.500.000 61 Đặt mua
56 Mobifone 0898.82.82.82 120.000.000 55 Đặt mua
57 Mobifone 0788.94.94.94 49.500.000 62 Đặt mua
58 Mobifone 0787.91.91.91 79.500.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0763.58.58.58 59.500.000 55 Đặt mua
60 Mobifone 0769.31.31.31 39.000.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 0793.98.98.98 98.500.000 70 Đặt mua
62 Mobifone 0768.98.98.98 250.000.000 72 Đặt mua
63 Mobifone 0896.74.74.74 64.500.000 56 Đặt mua
64 Mobifone 0898.81.81.81 130.000.000 52 Đặt mua
65 Mobifone 0777.98.98.98 350.000.000 72 Đặt mua
66 Mobifone 0704.58.58.58 49.500.000 50 Đặt mua
67 Mobifone 0763.91.91.91 79.500.000 46 Đặt mua
68 Mobifone 0767.91.91.91 79.500.000 50 Đặt mua
69 Mobifone 0782.84.84.84 45.000.000 53 Đặt mua
70 Mobifone 0768.84.84.84 49.500.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status