Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.25.25.25 56.500.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0842.58.58.58 55.459.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0869.35.35.35 54.500.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0865.23.23.23 54.500.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0865.61.61.61 54.500.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0866.23.23.23 88.500.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0866.15.15.15 64.500.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0865.80.80.80 54.500.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0865.91.91.91 76.500.000 49 Đặt mua
10 Viettel 0865.97.97.97 58.500.000 67 Đặt mua
11 Mobifone 0783.75.75.75 64.500.000 54 Đặt mua
12 Mobifone 0765.96.96.96 94.500.000 63 Đặt mua
13 Mobifone 0775.81.81.81 59.500.000 46 Đặt mua
14 Mobifone 0896.73.73.73 74.500.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0896.74.74.74 64.500.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0767.91.91.91 79.500.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 0896.72.72.72 74.500.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0896.71.71.71 74.500.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0765.90.90.90 59.500.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0788.91.91.91 84.500.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 0766.91.91.91 84.500.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0763.58.58.58 59.500.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0763.92.92.92 79.500.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0896.70.70.70 74.500.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0793.98.98.98 98.500.000 70 Đặt mua
26 Mobifone 0763.91.91.91 79.500.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0787.91.91.91 79.500.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0775.82.82.82 59.500.000 49 Đặt mua
29 Mobifone 0898.84.84.84 74.500.000 61 Đặt mua
30 Mobifone 0776.83.83.83 79.500.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0795.81.81.81 59.500.000 48 Đặt mua
32 Vinaphone 0837.96.96.96 60.000.000 63 Đặt mua
33 Viettel 0328.16.16.16 62.100.000 34 Đặt mua
34 Viettel 0326.16.16.16 71.900.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0395.19.19.19 62.700.000 47 Đặt mua
36 Mobifone 0899.90.90.90 99.500.000 53 Đặt mua
37 Vinaphone 09.46.45.45.45 98.500.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0896.90.90.90 65.000.000 50 Đặt mua
39 Mobifone 0896.93.93.93 65.000.000 59 Đặt mua
40 iTelecom 0876.47.47.47 68.000.000 54 Đặt mua
41 Mobifone 0896.94.94.94 50.000.000 62 Đặt mua
42 iTelecom 0876.80.80.80 57.500.000 45 Đặt mua
43 Viettel 0384.90.90.90 53.500.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0352.565656 76.709.000 43 Đặt mua
45 Viettel 0355.43.43.43 60.200.000 34 Đặt mua
46 Mobifone 0785.27.27.27 53.900.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0352.61.61.61 51.900.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0793.60.60.60 72.400.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0768.81.81.81 50.100.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 0776.28.28.28 87.500.000 50 Đặt mua
51 Viettel 0399.91.91.91 73.100.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0765.85.85.85 77.700.000 57 Đặt mua
53 Viettel 0385.282828 76.709.000 46 Đặt mua
54 Vietnamobile 0928.65.65.65 95.700.000 52 Đặt mua
55 Viettel 034.789.89.89 96.500.000 65 Đặt mua
56 Viettel 0362.75.75.75 74.500.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 0834.19.19.19 75.700.000 45 Đặt mua
58 Viettel 0375.18.18.18 56.500.000 42 Đặt mua
59 Vietnamobile 092.1919191 94.500.000 42 Đặt mua
60 Viettel 0395.60.60.60 53.900.000 35 Đặt mua
61 Viettel 0332.565656 76.709.000 41 Đặt mua
62 Viettel 0352.28.28.28 78.500.000 40 Đặt mua
63 iTelecom 0876.81.81.81 57.500.000 48 Đặt mua
64 Viettel 03.86.80.80.80 60.500.000 41 Đặt mua
65 Gmobile 0592.98.98.98 73.100.000 67 Đặt mua
66 Vinaphone 0819.626262 79.500.000 42 Đặt mua
67 Viettel 0345.57.57.57 72.200.000 48 Đặt mua
68 Vinaphone 0836.62.62.62 98.500.000 41 Đặt mua
69 Mobifone 0765.59.59.59 65.500.000 60 Đặt mua
70 Vietnamobile 0926.81.81.81 90.209.000 44 Đặt mua