Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.89.89.89.89 3.340.000.000 73 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.65656565 492.000.000 49 Đặt mua
3 Vietnamobile 0567.89.89.89 447.000.000 69 Đặt mua
4 Gmobile 0593.393939 399.000.000 53 Đặt mua
5 Vietnamobile 0586.89.89.89 229.000.000 70 Đặt mua
6 Vietnamobile 0569.89.89.89 228.000.000 71 Đặt mua
7 Vietnamobile 0585.89.89.89 228.000.000 69 Đặt mua
8 Vietnamobile 0582.89.89.89 199.000.000 66 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.89.89.89 198.000.000 67 Đặt mua
10 Vietnamobile 0568.89.89.89 198.000.000 70 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.84.84.84.84 195.000.000 53 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.89.89.89 179.000.000 68 Đặt mua
13 Viettel 0523.89.89.89 149.000.000 61 Đặt mua
14 Gmobile 0593.89.89.89 140.000.000 68 Đặt mua
15 Vietnamobile 0522.89.89.89 130.000.000 60 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.86.86.86 115.000.000 62 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.39.39.39 115.000.000 53 Đặt mua
18 Gmobile 0592.86.86.86 100.000.000 58 Đặt mua
19 Vietnamobile 0565.56.56.56 99.000.000 49 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.89.89.89 87.600.000 71 Đặt mua
21 Vietnamobile 0562.89.89.89 87.100.000 64 Đặt mua
22 Vietnamobile 0528.89.89.89 86.400.000 66 Đặt mua
23 Gmobile 059.2.59.59.59 80.000.000 58 Đặt mua
24 Gmobile 059.3.59.59.59 80.000.000 59 Đặt mua
25 Gmobile 059.8.59.59.59 80.000.000 64 Đặt mua
26 Gmobile 0592.98.98.98 80.000.000 67 Đặt mua
27 Gmobile 0593.98.98.98 80.000.000 68 Đặt mua
28 Vietnamobile 0569.38.38.38 78.000.000 53 Đặt mua
29 Vietnamobile 0567.60.60.60 70.700.000 36 Đặt mua
30 Vietnamobile 0586.83.83.83 69.900.000 52 Đặt mua
31 Vietnamobile 0588.808080 68.000.000 45 Đặt mua
32 Gmobile 0593.16.16.16 65.000.000 38 Đặt mua
33 Gmobile 0598.18.18.18 60.000.000 49 Đặt mua
34 Gmobile 0598.58.58.58 60.000.000 61 Đặt mua
35 Vietnamobile 05.85.81.81.81 55.000.000 45 Đặt mua
36 Gmobile 0593.28.28.28 50.000.000 47 Đặt mua
37 Gmobile 0599.35.35.35 50.000.000 47 Đặt mua
38 Vietnamobile 0522.26.26.26 50.000.000 33 Đặt mua
39 Vietnamobile 0569.83.83.83 49.900.000 53 Đặt mua
40 Vietnamobile 0568.90.90.90 42.100.000 46 Đặt mua
41 Vietnamobile 0569.36.36.36 39.900.000 47 Đặt mua
42 Vietnamobile 0528.19.19.19 39.900.000 45 Đặt mua
43 Vietnamobile 0568.54.54.54 39.000.000 46 Đặt mua
44 Vietnamobile 0583.29.29.29 39.000.000 49 Đặt mua
45 Vietnamobile 0585.43.43.43 36.000.000 39 Đặt mua
46 Vietnamobile 0582.35.35.35 36.000.000 39 Đặt mua
47 Vietnamobile 0528.16.16.16 36.000.000 36 Đặt mua
48 Vietnamobile 0569.26.26.26 36.000.000 44 Đặt mua
49 Vietnamobile 0563.59.59.59 35.000.000 56 Đặt mua
50 Vietnamobile 0588.25.25.25 34.600.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status