Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.76.76.76 40.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0349.57.57.57 36.000.000 52 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.89.89.89.89 3.310.000.000 73 Đặt mua
4 Viettel 0333.39.39.39 660.000.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0328.16.16.16 68.350.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0389.70.70.70 39.000.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0328.46.46.46 30.100.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0338.58.58.58 105.000.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0328.38.38.38 93.000.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0332.59.59.59 39.000.000 50 Đặt mua
11 Viettel 0392.68.68.68 245.000.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0352.98.98.98 63.000.000 61 Đặt mua
13 Viettel 0326.89.89.89 103.000.000 62 Đặt mua
14 Viettel 0352.28.28.28 45.000.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0332.19.19.19 40.000.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0329.16.16.16 38.000.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0327.29.29.29 38.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0383.26.26.26 65.000.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0385.26.26.26 55.000.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0379.42.42.42 22.800.000 37 Đặt mua
21 Viettel 0375.18.18.18 56.100.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0387.51.51.51 17.900.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0392.14.14.14 22.800.000 29 Đặt mua
24 Viettel 0363.53.53.53 44.400.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0384.45.45.45 31.000.000 42 Đặt mua
26 Viettel 0395.35.35.35 62.200.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0368.15.15.15 42.800.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0335.64.64.64 28.900.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0334.14.14.14 31.000.000 25 Đặt mua
30 Viettel 0335.59.59.59 113.000.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0374.26.26.26 41.200.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0364.19.19.19 51.500.000 43 Đặt mua
33 Viettel 0365.41.41.41 20.300.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0396.40.40.40 20.700.000 30 Đặt mua
35 Viettel 03.97.69.69.69 160.000.000 64 Đặt mua
36 Viettel 0335.84.84.84 49.900.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0334.92.92.92 54.400.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0362.41.41.41 27.500.000 26 Đặt mua
39 Viettel 0394.91.91.91 54.400.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0395.15.15.15 61.900.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0385.52.52.52 80.000.000 37 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.65656565 487.000.000 49 Đặt mua
43 Viettel 0335.53.53.53 39.900.000 35 Đặt mua
44 Viettel 0329.97.97.97 41.200.000 62 Đặt mua
45 Viettel 0398.868686 204.000.000 62 Đặt mua
46 Viettel 0348.97.97.97 32.300.000 63 Đặt mua
47 Viettel 0523.89.89.89 149.000.000 61 Đặt mua
48 Viettel 0342.25.25.25 44.400.000 30 Đặt mua
49 Viettel 0384.90.90.90 60.000.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0372.73.73.73 68.000.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status