Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.73.1997 8.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0973.79.1997 15.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0972.29.1997 10.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0987.21.1997 10.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0971.51.1997 15.000.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0985.97.1997 15.000.000 64 Đặt mua
7 Viettel 0333.31.1997 10.000.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0985.16.1997 12.000.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0966.68.1997 25.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0986.92.1997 15.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0978.59.1997 10.000.000 64 Đặt mua
12 Viettel 0967.01.1997 10.000.000 49 Đặt mua
13 Viettel 0979.21.1997 15.000.000 54 Đặt mua
14 Viettel 0346.68.1997 3.000.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0385.6.3.1997 2.000.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0326.44.1997 1.700.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0375.58.1997 2.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0389.97.1997 5.000.000 62 Đặt mua
19 Viettel 039.22.4.1997 5.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 098.142.1997 8.000.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0367.2.5.1997 2.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0376.41.1997 1.500.000 47 Đặt mua
23 Viettel 035.286.1997 5.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0989.76.1997 7.500.000 65 Đặt mua
25 Viettel 0976.20.1997 6.000.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0326.34.1997 1.500.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0981.45.1997 9.000.000 53 Đặt mua
28 Viettel 0356.3.3.1997 2.200.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0374.61.1997 1.325.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0367.64.1997 1.500.000 52 Đặt mua
31 Viettel 0964.34.1997 6.000.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0339.74.1997 1.700.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0983.72.1997 7.500.000 55 Đặt mua
34 Viettel 034.24.5.1997 5.000.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0969.41.1997 6.000.000 55 Đặt mua
36 Viettel 0989.34.1997 7.000.000 59 Đặt mua
37 Viettel 035.257.1997 5.000.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0973.64.1997 6.000.000 55 Đặt mua
39 Viettel 035.259.1997 5.000.000 50 Đặt mua
40 Viettel 0396.23.1997 2.000.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0358.41.1997 1.500.000 47 Đặt mua
42 Viettel 0357.06.1997 2.200.000 47 Đặt mua
43 Viettel 03.27.01.1997 7.700.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0396.51.1997 2.000.000 50 Đặt mua
45 Viettel 0329.71.1997 2.000.000 48 Đặt mua
46 Viettel 0347.43.1997 1.325.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0328.43.1997 1.500.000 46 Đặt mua
48 Viettel 0373.24.1997 1.700.000 45 Đặt mua
49 Viettel 0329.82.1997 2.000.000 50 Đặt mua
50 Viettel 0354.19.1997 1.700.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status