Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Năm Sinh 1975

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.13.1975 700.000 36 Đặt mua
2 Viettel 0379.37.1975 700.000 51 Đặt mua
3 Viettel 0378.11.1975 700.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0364.79.1975 700.000 51 Đặt mua
5 Viettel 0968.27.1975 700.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0343.47.1975 700.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0379.86.1975 700.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0392.35.1975 700.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0353.01.1975 700.000 34 Đặt mua
10 Viettel 0389.47.1975 700.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0333.71.1975 910.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0376.62.1975 910.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0382.92.1975 910.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0377.73.1975 910.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0392.69.1975 910.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0334.60.1975 700.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0337.13.1975 763.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0379.27.1975 910.000 50 Đặt mua
19 Viettel 037.818.1975 840.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0867.44.1975 889.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0337.37.1975 910.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0393.44.1975 875.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0349.61.1975 749.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0384.59.1975 920.000 51 Đặt mua
25 Viettel 035.368.1975 770.000 47 Đặt mua
26 Viettel 0868.36.1975 910.000 53 Đặt mua
27 Viettel 0374.25.1975 650.000 43 Đặt mua
28 Viettel 0363.73.1975 910.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0353.92.1975 910.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0866.91.1975 910.000 52 Đặt mua
31 Viettel 0347.4.9.1975 600.000 49 Đặt mua
32 Viettel 0379.91.1975 910.000 51 Đặt mua
33 Viettel 032.991.1975 875.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0358.9.7.1975 700.000 54 Đặt mua
35 Viettel 0358.15.1975 910.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0344.57.1975 910.000 45 Đặt mua
37 Viettel 038.575.1975 910.000 50 Đặt mua
38 Viettel 0356.32.1975 650.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0396.23.1975 910.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0335.92.1975 650.000 44 Đặt mua
41 Viettel 0355.11.1975 910.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0376.22.1975 910.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0339.28.1975 910.000 47 Đặt mua
44 Viettel 03.3739.1975 900.000 47 Đặt mua
45 Viettel 0328.71.1975 910.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0865.90.1975 910.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0373.62.1975 910.000 43 Đặt mua
48 Viettel 0353.97.1975 910.000 49 Đặt mua
49 Viettel 0339.36.1975 900.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0343.71.1975 950.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status