Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 4567, quý khách nhập vào *4567
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 4567, nhập vào 097*4567

Sim Kép 2

Tham khảo thêm danh sách Sim Kép 2 tại https://khosim.com/sim-kep-2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.99.77.99 22.000.000 71 Đặt mua
2 iTelecom 0878.88.99.88 30.000.000 73 Đặt mua
3 iTelecom 0876.8888.99 30.000.000 71 Đặt mua
4 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 73 Đặt mua
5 iTelecom 0876.6666.99 50.000.000 63 Đặt mua
6 iTelecom 0876.66.99.66 19.000.000 63 Đặt mua
7 iTelecom 0876.88.99.88 19.000.000 71 Đặt mua
8 iTelecom 0876.99.66.99 20.000.000 69 Đặt mua
9 Máy bàn 028.2206.6677 2.830.000 46 Đặt mua
10 iTelecom 0879.48.9911 700.000 56 Đặt mua
11 iTelecom 0879.97.7755 664.000 64 Đặt mua
12 iTelecom 0877.17.8800 700.000 46 Đặt mua
13 iTelecom 0877.02.7700 629.000 38 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2205.8899 2.830.000 53 Đặt mua
15 iTelecom 0879.468.844 594.000 58 Đặt mua
16 iTelecom 0879.89.8800 599.000 57 Đặt mua
17 iTelecom 0879.68.4422 530.000 50 Đặt mua
18 iTelecom 0877.10.6655 559.000 45 Đặt mua
19 iTelecom 0877.13.9988 980.000 60 Đặt mua
20 iTelecom 0879.59.8811 700.000 56 Đặt mua
21 iTelecom 0879.76.8877 700.000 67 Đặt mua
22 iTelecom 0879.76.9933 700.000 61 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2204.8822 2.830.000 38 Đặt mua
24 iTelecom 0879.82.7766 700.000 60 Đặt mua
25 Máy bàn 028.2235.5522 2.830.000 36 Đặt mua
26 iTelecom 0877.12.9933 700.000 49 Đặt mua
27 iTelecom 0877.17.8811 700.000 48 Đặt mua
28 Máy bàn 028.2205.6677 2.830.000 45 Đặt mua
29 iTelecom 0876.6666.99 47.500.000 63 Đặt mua
30 iTelecom 08.7701.8822 629.000 43 Đặt mua
31 iTelecom 0879.28.8833 700.000 56 Đặt mua
32 iTelecom 0879.98.9966 800.000 71 Đặt mua
33 iTelecom 0879.96.4422 460.000 51 Đặt mua
34 iTelecom 0876.55.5599 7.000.000 59 Đặt mua
35 iTelecom 08.7994.9977 440.000 69 Đặt mua
36 iTelecom 0879.96.2200 534.000 43 Đặt mua
37 Máy bàn 028.2206.9944 2.830.000 46 Đặt mua
38 iTelecom 0879.75.8844 769.000 60 Đặt mua
39 iTelecom 0877.14.6611 700.000 41 Đặt mua
40 Máy bàn 028.2206.3322 2.830.000 30 Đặt mua
41 iTelecom 0879.97.3300 456.000 46 Đặt mua
42 iTelecom 0879.28.3300 700.000 40 Đặt mua
43 iTelecom 0879.58.9966 830.000 67 Đặt mua
44 iTelecom 0877.03.7733 594.000 45 Đặt mua
45 Máy bàn 028.2205.7700 2.830.000 33 Đặt mua
46 iTelecom 0879.67.9944 540.000 63 Đặt mua
47 Máy bàn 028.2206.4455 2.830.000 38 Đặt mua
48 iTelecom 0879.92.6644 559.000 55 Đặt mua
49 iTelecom 0879.97.9966 664.000 70 Đặt mua
50 iTelecom 0879.93.6600 559.000 48 Đặt mua
51 iTelecom 0879.28.7755 700.000 58 Đặt mua
52 Máy bàn 028.2235.4411 2.830.000 32 Đặt mua
53 Máy bàn 028.2235.1199 2.830.000 42 Đặt mua
54 iTelecom 0879.28.5533 700.000 50 Đặt mua
55 iTelecom 0877.10.9955 690.000 51 Đặt mua
56 Máy bàn 028.2205.5577 2.830.000 43 Đặt mua
57 Máy bàn 028.2204.7744 2.830.000 40 Đặt mua
58 iTelecom 0879.58.9933 594.000 61 Đặt mua
59 iTelecom 0879.98.7733 456.000 61 Đặt mua
60 Máy bàn 028.2205.8811 2.830.000 37 Đặt mua
61 iTelecom 0879.68.7733 517.000 58 Đặt mua
62 Máy bàn 028.2235.1155 2.830.000 34 Đặt mua
63 iTelecom 0879.97.6611 456.000 54 Đặt mua
64 iTelecom 0879.48.6611 700.000 50 Đặt mua
65 iTelecom 0879.28.4411 700.000 44 Đặt mua
66 iTelecom 0878.78.6699 3.000.000 68 Đặt mua
67 iTelecom 0879.48.8822 700.000 56 Đặt mua
68 Máy bàn 028.2234.9922 2.830.000 43 Đặt mua
69 iTelecom 0879.75.7744 769.000 58 Đặt mua
70 iTelecom 0879.96.9977 599.000 71 Đặt mua
DMCA.com Protection Status